ehsanbaziran
Contact me
My Profile
Blog Author(s) ehsanbaziran
Previous Months Home Archive آبان ۸٦ More ...
      دانلود هر بازي سگا و كامپيوتر و ... ()
ترینر بازی hitman2 ---- ترینر بازی مافیا by: ehsanbaziran
ترینر بازی hitman2 ---- ترینر بازی مافیا

ترینرهای دو بازی را از اینجا دانلود کنید

کدهای تقلب بازی princ OF persia

 Cheats: بازي را با خط فرمان YIPPEEYAHOO شروع کرده و سپس کدهاي زير را در بازي وارد کنيد.

Shift + T افزايش انرژي

+ افزايش زمان

K نابودي دشمنان

F3 ديدن و نديدن بازيکن

R بازگشت از مرگ

F6 حاکميت

F1 ديدن موقعيت

Shift + B ديدن فقط بازيکن

Shift + W ديدن شماره اتاق و پرش به چپ

Shift + R پرش به راست

Alt + N رد کردن مرحله

Shift + K کاهش انرژي

- کاهش زمان

Shift + I وارونه

  Comments ()
Recent Posts هرچه ميخواهد دل تنگت بگو دانلود شبيه ساز پلی استيشن ۱و۲ دانلود بازی Chicken Invaders 2 دانلود بازی ۳ Chicken Invaders ترینر بازی hitman2 ---- ترینر بازی مافیا کدهای تقلب بازی GTA-san andreas ساخت برنامه اتوران برای سی دی های با AutoPlay Menu Builder 5.2 فوتبال گزارشی سگا يه بازی باحال مثل همسايه جهنمی تراينر همه ی بازيها
My Tags  
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis